Generalforsamling i HGI Gymnastik og Trampolin

Antal tilmeldte: 0/999 Pris: 0 DKK Lokation:
Milnersvej 39, lokale 9 A
3400 Hillerød
Dato:
09-04-2024 19:00 - 21:00
Sidste frist for tilmelding:
09-04-2024
Beskrivelse

Kære medlemmer og interessenter,
Det er med stor glæde, at vi indkalder jer til den årlige generalforsamling i HGI Gymnastik og Trampolin. Dette er en fremragende mulighed for at blive involveret, dele jeres ideer og bidrage til fremtiden for vores klub.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab for 2023 til godkendelse og meddelelse af decharge
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for 2024
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen
  a.    valg af formand (Karin Nielsen modtager genvalg)
  b.    valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (Emma Skjøt Jensen og Karen Holbøll modtager genvalg, Salma Badawi udtræder af bestyrelsen)
  c.    valg af suppleant til bestyrelsen (for 1 år)
  d.    Valg af revisor
 8. Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne og har stemmeret. Vi opfordrer jer til at deltage og bruge jeres stemme til at forme fremtiden for HGI Gymnastik og Trampolin.

Frist for indkomne forslag: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 26 marts 2024, og kan sendes til formand@hgigym.dk

Kom og vær med til at støtte og udvikle vores fællesskab. Vi ser frem til en inspirerende aften med konstruktiv dialog og samarbejde.

Med venlig hilsen,

Karin Nielsen Formand,
HGI Gymnastik og Trampolin

Kontakt info

Disse informationer er krævet til at gennemføre online betalinger i henhold til de nye EU regler for sikker online betaling (3D secure). Læs mere omkring dette her.

Pris: 0 DKK