Events / Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Så kan I godt sætte kryds i kalenderen!
 
Onsdag d. 26. maj fra kl. 19-20.30 holder vi generalforsamling for alle vores medlemmer.
 
Det er her, du har mulighed for at høre mere om foreningens arbejde og komme med ris, ros og input til den fremtidige drift og til hold i foreningen.

Det er også her, du kan stille op til bestyrelsen, hvis du er frisk på at være med til at forme byens bedste gymnastikforening!

Vi glæder os meget til at se så mange af jer som muligt!

Alle medlemmer er velkomne. Forældre eller værge til medlemmer under 15 år er ligeledes velkomne, og efter vedtægterne har de stemmeret og kan vælges til bestyrelsen på vegne af deres børn. Hvert forældrepar eller værge har én stemme uanset antallet af børn.
 
Skulle der være nogen, der ønsker at stille op til en poste i bestyrelsen, er I meget velkomne! Vi vil gerne høre fra eventuelle kandidater inden generalforsamlingen.
For at høre nærmere om bestyrelsesarbejdet kan I kontakte os via formand@hgigym.dk.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge.

4. Behandling af indkomne forslag
Ændring og rettelser af vedtægter.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år.

6. Fastsættelse af kontingent for næste sæson.

7. Valg til bestyrelsen
Valg af næstformand: Salma Badawi for 2 år
Valg af kasserer: Louise Rønne Green for 2 år
Valg af bestyrelsesmedlem: Stinna Gjedsted Jensen for 2 år
Bestyrelsesmedlem William Lohmann ønsker ikke genvalg
Valg af revisor: Thyra Dilling for 1 år

8. Eventuelt
HGI Gymnastik & Trampolin | CVR: 28 43 46 69  | Tlf.: 20 77 60 53 | formand@hgigym.dk