Hillerød Grand Prix Gymnastik

Grand Prix gymnastikken er en del af HGI Gymnastik og Trampolin’s mange gymnastiktilbud.

Det er gymnastik for piger i alderen 6 til 20+ år, hvor der trænes flere gange om ugen, og hvor sæsonen afsluttes med flere opvisninger og konkurrencer til hhv. Sjællandsmesterskaberne og Danmarksmesterskaberne. Til konkurrencerne stiller holdene med enten en eller to konkurrenceserier. Ud over Grand Prix konkurrencer deltager Hillerød Grand Prix Gymnastik også i udvalgte konkurrencer i AGG Æstetisk Gymnastik.

Pigerne inddeles på hold efter deres alder og erfaring med gymnastikken. Foreningen har mulighed for at stille med følgende hold:
(Pigernes alder gælder for det år, hvor sæsonen slutter – dog må 2 gymnaster på holdet gerne være 1 år ældre og der er principielt ingen nedre grænse)
 
Mikro 6-8 år en konkurrenceserie
Mini Mono 8-12 år en konkurrenceserie
Mini 8-10 8-10 år to konkurrenceserier
Mini 10-12 10-12 år to konkurrenceserier
Pigerækken 12-14 år to konkurrenceserier
Tweens 12-16 år en konkurrenceserie
Junior 14-16 år to konkurrenceserier
Senior 16 år + to konkurrenceserier
Senior Fri 16 år + en konkurrenceserie


Hvor mange hold, der stilles, afhænger af antallet af piger og instruktører, som foreningen har.

Til hvert hold kan der være tilknyttet en kontaktforælder, som hjælper instruktøren med de praktiske opgaver. Kontaktforældrene findes blandt forældrene.

Nye piger kan prøvetræne 2-3 uger.

Derefter vil instruktør, forældre og gymnast være i dialog om, om Grand Prix gymnastik er noget for den enkelte pige.
 

Grand Prix Gymnastik

Grand Prix gymnastik er grundgymnastik, dvs. instruktørerne underviser i, hvordan man gennem kroppens naturlige bevægelsesmønster opøver færdigheder, som man har glæde af resten af livet. Det er ligesom at lære den lille tabel, man glemmer det aldrig. 

I Grand Prix gymnastikken lægges stor vægt på, at gymnasterne får opøvet korrekt teknik, dels er det vigtigt, for ikke at få skader og dels afspejler det sig i udførelsen af gymnastikken og kropsholdningen. Når teknikken er indlært, ser man tydeligt pigernes glæde ved gymnastikken.

I Grand Prix gymnastikken er det også vigtigt, at der er et godt socialt fællesskab og et godt kammeratskab uden klikedannelser. Holdet er en helhed, som kun kan fungere, hvis alle har det rart. Det skal være sjovt og rart at være til træning.

Pigerne deltager i DM 1. og 2. runde samt SM. Til konkurrencerne laver vores instruktør en eller to serier, afhængig af hvilken række holdet stiller op i. Serierne skal indeholde forskellige elementer, som kan give point.

Dommerne giver point i tre kategorier:
  • Teknisk - om pigerne kan de momenter, som er med i deres serie fx spring, balance, sving eller akrobatik (maks 6 point)
  • Kunstnerisk- om pigernes bevægelse er flydende og sammenhængende, om de er smidige, stærke, bevæger sig rytmisk til musikken og bruger hele gulvet (maks 4 point)
  • Udførsel - om pigerne udfører øvelserne korrekt (maks 10 point)
 

Forventninger

Vi lægger stor vægt på den gode dialog mellem alle i Grand Prix gymnastikken, dette gælder for både piger, instruktører, kontaktforældre og forældre. 

Det forventes derfor at instruktøren indbyder til en god dialog med forældrene omkring pigerne, taler pænt til pigerne, er velforberedte, tager ansvar for pigerne i gymnastiksalen og under træningen og er retfærdige i forbindelse med udvælgelsen af gymnaster.

Til forældrene er forventningerne, at de også bidrager til en god dialog omkring pigerne samt sørger for god mødedisciplin og ikke arrangerer andre ting for pigerne på dage, hvor der er træning, opvisning eller konkurrencer. Det forventes også at der bakkes op om instruktørens beslutninger også i forbindelse med reserver og hjælper med praktiske opgaver.
 

Træning

Der er mødepligt til alle træninger og ekstra træninger.

For alle hold gælder, er der kan komme ekstra træningstider op til opvisninger og konkurrencer.

I forbindelse med nødvendige afbud og akut sygdom gives der hurtigst muligt besked til Instruktøren.

Er man skadet møder man op til træningen og følger med ved at kigge på.

Vi forventer, at pigerne er aktive under træningen og imødekomende overfor nye tiltag, samt at de tager hensyn til hinanden og udviser godt kammeratskab.
 

Dress code til træning

Til træningen forventer vi, at pigerne møder op og er klar både i deres påklædning, men også i deres indstilling til træningen. 
Håret skal være sat stramt op, og træningstøjet består af tætsiddende sort tøj fx sort top og sorte shorts eller leggings.

Begge dele er, for at hår og tøj ikke skal distrahere pigerne undervejs, samt for at instruktørerne kan se, om pigerne bruger deres krop korrekt. 
 
 

Økonomi

Pengene fra kontingentet går bl.a. til: 
Konkurrencelicens og Konkurrencedeltagelse i Grand Prix- og Æstetiske konkurrencer
Håndredskab (for holdene med to serier) og dragtleje
Resten er med til at dække de generelle udgifter ved at have et gymnastikhold.

Udover kontingentet må man påregne udgifter til:
Klubtrøje (blå) 430 kr.*
Tøj til prøvegulv Afhænger af, hvad holdet ønsker
Samt:
Strømpebukser, kørselsudgifter til opvisninger og konkurrencer i ind (og udland), evt. overnatning i forbindelse med konkurrencer, håropsætningsudstyr, sportsbh’er og evt. underdragt til de ældste piger. For hold, der skal til udlandet: Der er ingen udgifter ifb. en konkurrence i udlandet, der er inkluderet i kontingentet.
* Priser kan variere

Tilmelding på samtlige rater skal ske på HGI Gymnastik og Trampolin’s hjemmeside:
http://gymnastik-hgi.dk/tilmelding HUSK DIT KODEORD

Ved udmeldelse inden 15. september tilbagebetales det fulde kontingent.
Ved udmeldelse efter 15. september forfalder det fulde kontingent til betaling.

Klubtøj bestiller man selv hos Dansk Sport Consult på følgende hjemmeside: https://dsconsult.dk/
 

Reserver

Grand Prix gymnastik er holdsport, og forståelsen af at være et hold er en vigtig del af træningen for pigerne. Den enkelte pige er betydningsfuld for, at holdet fungerer, og samtidig er holdet også vigtigt.

Til opvisningerne er der ingen reserver, da er alle pigerne på gulvet. Det er kun til SM, DM og Æstetiske konkurrencer, at instruktøren vælger de piger, der skal på konkurrencegulvet.

Det betyder – ligesom i andre holdsport som fx fodbold og håndbold - at nogle af pigerne på kampdagen bliver reserve. Reservegymnaster har en meget vigtig og krævende rolle. De skal være klar til at gå ind på gulvet, hvis der sker et uheld med en af de andre.

Alle piger får selvfølgelig sat hår og er i deres dragter samt med til ind- og udmarch. Der er diplomer og evt. medaljer til hele holdet.

Erfaringen siger, at når holdet er stillet, så kan reserverne miste lysten til at være med. Det er her vigtigt med forældrenes opbakning til, at det er lige så vigtig at være reserve som at være på gulvet. Det er heller ikke sikkert, at det er samme reserver hver gang. Der kan ske mange ting undervejs både mht. udvikling, sygdomme eller uheld.

Instruktøren vil i god tid være i dialog med den enkelte gymnast og/eller forældrene, så den enkelte gymnast ved, hvad der skal arbejdes på i træningslokalet for at udvikle sine færdigheder og blive klar til konkurrencegulvet.

I enkelte tilfælde kan der komme ændringer i holdopstillingen umiddelbart op til en konkurrence, hvor det ikke vil være muligt at informere i god tid – fx hvis en gymnast ikke deltager i flere træninger op til en konkurrence.

Vigtige datoer sæson 2020/2021

Datoer vil komme løbene
 
Dato Konkurrence Type Sted
23.-25. oktober AGG Denmark Open #3 AGG Sorø
7.-8. november  AGG Udtagelseskonkurrence AGG Greve
19.-20. november VM AGG Sofia, Bulgarien
12. december Julestævne Grand Prix Farum
6.-7. februar  DM 1. runde Grand Prix Silkeborg
AGG Denmark Open #4 AGG Sorø
6. marts   Sjællandsmesterskab Grand Prix Køge
2.-4. april Easter Cup AGG Greve
24.-25. april DM 2. runde Grand Prix Farum
29.-30. maj DM AGG AGG Helsingør

Udover ovenstående datoer kan der komme flere datoer til – fx til opvisninger.
Samtidig skal der også gøres opmærksom på, at der kan ske ændringer, hvis en konkurrence flyttes – eller vi vælger ikke at deltage i konkurrencen.
 

Følg Hillerød Grand Prix Gymnastik

Facebook – lukkede sider:
HGI-Grand Prix Gymnastik (fælles info / delinger til alle hold)
Team Amaryllis - Gymnaster
HGI – Team Ixia
HGI – Team Orkidea
HGI – Team Daisy

Facebook – officielle sider:
HGI Grand Prix Rytme Gymnastik
HGI Gymnastik og Trampolin

Instagram:
#hgigymdk
#team_amaryllis
#team_ixia
#team_orkidea
#team_daisy
#team_dicentra
 

Sponsorater

Alle sponsorater er velkomne.

Vi kan bl.a. tilbyde reklame som modværdi for sponsoratet – fx i form af tryk på klubtrøjer eller banner/roll-up’s der medbringes ved alle konkurrencer og opvisninger.

For mere info om sponsorater kontakt Stinna Gjedsted Jensen, tlf. 40222268.
 
 
 
 
HGI Gymnastik & Trampolin | CVR: 28 43 46 69  | Tlf.: 20 77 60 53 | formand@hgigym.dk