Information / Samværspolitik

Samværspolitik

• Alkoholpolitik
• Brug af euforiserende stoffer
• Mobning
• Adfærd omkring børn
• Brug af mobiltelefoner
• Foto og film af gymnaster
• Sprogbrug
• Rygning
• Krænkelser af gymnaster og instruktører
• Forældrenes rolle ved børnenes medlemskab
• Børneattester


ALKOHOLPOLITIK
Der må ikke indtages alkohol i gymnastiksale eller haller. Ønsker et voksenhold at nyde et glas vin/en øl efter træning, skal dette finde sted væk fra den efterfølgende undervisning.

Til foreningens julefest serveres der ikke øl/vin, men det er muligt at købe glögg, der indeholder alkohol. Til foreningens opvisning er det FrederiksborgCentrets café som står for salg af evt. alkoholiske drikkevarer såsom øl og vin.

Der serveres ikke alkohol til foreningens instruktørmøder eller instruktørarrangementer.


BRUG AF EURORISERENDE STOFFER
Det er ikke tilladt at være påvirker af euforiserende stoffer, ved undervisning af eller deltagelse på klubbens hold. Ej heller ved deltagelse i klubbens event, opvisninger eller konkurrencer. Enhver der overskrider dette forbud vil blive bortvist og medlemskabet vil blive annulleret. En instruktør som møder op påvirket vil blive bortvist og opsagt med øjeblikkelig virkning.


MOBNING
Klubben tager aktiv afstand fra enhver form for mobning, både fysisk, psykisk eller elektronisk. Det er op til den enkelte instruktør at stoppe mobning af enhver art på sine hold og arbejde aktivt for at alle føler sig velkomne i foreningen.

Det er bestyrelsens ansvar, at der ikke forefindes mobning iblandt vores instruktører og frivillige og at der arbejdes aktivt for, at alle føler sig velkomne og inkluderet i foreningen.


ADFÆRD OMKRING BØRN
Instruktører og børn skal respektere hinanden og undgå at overskride hinandens grænser. Instruktørerne skal være bevidste om, at de besidder en magtposition og at gymnasterne ofte ser op til dem og har dem som forbillede. Dette gælder både i gymnastiksalen og udenfor undervisningen.

Knus og kram skal ske på gymnastens initiativ og præmisser. Så det fx er ok med et retur-fra-ferie-kram eller for at trøste, hvis intet andet virker.

Foreningen opfordrer til at instruktører og gymnaster giver evt. highfive, knuckles eller lign. ved hej/farvel.

Undgå kilden, løft eller fastholdelse udover normal modtagning. Instruktører må så vidt muligt ikke være alene med en gymnast.

Ved trøst af gymnaster der har slået sig eller lign, skal dette finde sted i salen, ikke alene. Støt fortrinsvis med ord og tilstedeværelse, overlad kram mm til veninder/forældre.

Ingen klap i numsen, hverken for sjov eller fx under fangeleg - dette går begge veje.

Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.

Arrangeres der sociale ting for holdet, udenfor træning, skal der altid være to instruktører til stede og arrangementet skal godkendes af både forældre og bestyrelse. Det er ikke tilladt for instruktøren at inviterer enkelte elever med hjem privat.

Det er instruktørernes ansvar at overholde og informere gymnasterne om disse regler, samt sørge for at gymnasterne også overholder disse.


BRUG AF MOBILTELEFONER
Mobiltelefoner er ikke tilladt at have fremme i gymnastiksalen og skal være i tasken og på lydløs under undervisningen, dette gælder både gymnaster og instruktører. Instruktøren kan bruge telefonen til at afspille musik, men brug af sms, Facebook mm er ikke tilladt under undervisningen.

Mobiltelefoner må ikke benyttes i omklædningsrummene.

Hvis dette ikke overholdes, kan der først uddeles en advarsel og dernæst bortvisning/opsigelse.


FOTO OG FILM AF GYMNASTER
Foreningens instruktører kan som udgangspunkt filme og fotografere dele af undervisningen til brug internt på holdet, eller til brug på foreningens sociale medier. Hvis gymnaster, eller forældre til gymnaster, ikke ønsker at gymnasten bliver filmet, skal dette meddeles til instruktøren ved sæsonstart, herefter er det instruktørens ansvar at respektere dette.

Hvis gymnaster ønsker at filme sig selv til brug på egne sociale medier, skal dette godkendes af den ansvarlige instruktør og skal ske så det ikke påvirker resten af undervisningen.

Ønsker forældre at tage billeder eller filme deres egne børn til undervisning, skal dette godkendes af den ansvarlige instruktør i starten af undervisningen, og det må ikke påvirke resten af undervisningen.


SPROGBRUG
Det er vigtigt for foreningen at instruktører og gymnaster viser respekt for hinanden, og at de dermed benytter sig af et sprog uden bandeord, øgenavne m.m. Man taler pænt og ordenligt til hinanden og dette gælder også ved samtaler mellem forældre og instruktører.

Derudover opfordrer vi instruktørerne til, at vælge musik som passer til gymnasternes alder og som ikke indeholder stødende sprog.


RYGNING
Det er ikke tilladt at ryge på skolernes områder og det er forbudt at ryge i arbejdstiden. Vi opfordrer instruktører til ikke at ryge foran gymnasterne – også selvom det er før eller efter endt undervisning.


KRÆNKELSER AF GYMNASTER OG INSTRUKTØRER
Hvis en instruktør er kommet i en situation som kan misforstås af andre, skal vedkommende kontakte formanden, som vil registre samtalen, så evt. "fejlagtige" misforståelser undgås. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer at noget er galt. Bestyrelsen har pligt til at reagere hurtigt på sådanne henvendelser.


FORÆLDRENES ROLLE VED BØRNENES MEDLEMSKAB
Et barn skal oprettes med eget navn og fødselsdato og dermed have en personlig profil. Al kommunikation mellem foreningen og børn under 15 år, vil gå direkte til forældrene, såfremt det er deres mail der er noteret på barnets medlemsprofil.

Det er ikke tilladt at være tilstede i salen under undervisningen, og forældrene opfordres derfor til at tage plads, enten i omklædningsrum eller på gangen.

Hvis forældre har spørgsmål eller kommentarer til undervisningen opfordres de til at tage det direkte med den pågældende instruktør, så denne har mulighed for at besvare eller forklare sig. Hvis det ikke er muligt at nå til enighed med instruktøren direkte, opfordres forældrene til at tage kontakt til formanden på hgi@hotmail.dk så snart problemet opstår, så foreningen har mulighed for at reagere.


BØRNEATTESTER
Instruktører over 18 år, der underviser unge under 15 år skal udfylde Børneattest, som indsendes til kriminalregistret.

Det er obligatorisk at tjekke alle ledere over 15 år, der har med børn under 15 år at gøre for at afsløre evt. domme for seksuelle overgreb.

Det er formanden der indhenter og behandler børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

Er en instruktør registreret i kriminalregistret, kan vedkommende ikke virke i foreningens regi.

HGI Gymnastik & Trampolin | CVR: 28 43 46 69  | Tlf.: 20 77 60 53 | formand@hgigym.dk