Information / SPRINGHAL I HILLERØD

SPRINGHAL I HILLERØD

HVEM ER VI?


Hillerød Kommune mangler plads til springgymnastikken - og det vil denne arbejdsgruppe sammen med kommunen gerne afhjælpe.

Projektet koster 8 mio kroner og arbejdsgruppen vil selv gå efter at rejse ca. 2 mio - og her efter vil Hillerød Kommune have faciliteter, som gør at byens springhold vil kunne udvides med ca 400 medlemmer og vi vil kunne udvikle nogle af Nordsjællands bedste gymnaster!

HGI Gymnastik og Trampolin er Hillerøds største gymnastikforening med ca. 770 medlemmer i alderen 9 mdr. til 80 år+.

Foreningen har ca 60 instruktører, som alle er uddannet via DGI og GymDanmark. Foreningen er i stor vækst, inden for specielt springymnastik, og ønsker at kunne tilbyde vores medlemmer de bedste faciliteter i form af et springcenter, som kan udvikle vores små og store springgymnaster og samtidig giver skole- og fritidsliv en anderledes mulighed for idræt og bevægelse dagen lang.

Vi har en ambition om at skabe et nyt samlingspunk på tværs af skole og forening, som kan styrke, at idræt bliver en større del af børn og unges hverdag og skole- og fritidsliv. Vi vil opbygge et idrætsmiljø, som er placeret i sammenhæng mellem skole og fritidsliv til glæde for rigtig mange børn og unge.

Vi vil være med til at understøtte, at det nye springcenter på Grønnevang Skole udfyldes med aktiviteter, så idræt kan inspirere børn og unge dagen lang.

Vi ser potentiale i, at foreningsliv og skoleliv ikke kun inspirerer og supplerer hinanden på tværs, men også forfølger ambitioner om at integrere vores aktiviteter, hvor det giver mening til gavn for børn og unges idrætsliv.
 
 

HGI’s UDFORDRINGER

Ud af foreningens ca. 770 medlemmer er omkring 380 springgymnaster, og de spænder i alderen fra 5 år og opefter. Foreningens begynderhold træner ude i skolernes gymnastiksale og har et max. antal på 30 gymnaster, da der ikke er plads til flere. Foreningen har en stigende medlemstilgang på springholdene fra sæson 14/15 til 15/16 på 22% OG hele 51% stigning fra 15/16 til sæsonstart her i 2016.

Udover foreningens begynderhold har vi pt 6 hold, som alle har et vist niveau, der kræver bedre udstyr og højere sikkerhed. Skal de fortsætte med at træne i gymnastiksalene, kræver det, at væggene skal polstres med små måtter, for at sikre mod de værste skader. Ergo, de har brug for plads!

Ud af de 6 hold med højt niveau, har vi et udtaget hold (Triple Team), som i år tæller 36 gymnaster, som alle kan arbejde selvstændigt, men mangler plads til tilløb, sikkerhed og udvikling. Foreningen vil gerne kunne tilbyde bedre faciliteter, så de kan fastholde de dygtige gymnaster og de årgange, som ofte stopper (13+).

Triple Team er et hold, som har været i rivende udvikling, siden det blev startet op i 2012 med 12 gymnaster. I 2013 var der 22 gymnaster, i 2014 kom de op på 32 gymnaster, og til sæson 2016/2017 har de et max på 40 gymnaster, som alle er udtaget til at gå på holdet, og dermed spænder i alderen fra 9-18 år.

Samtidig med holdets stigning i antal gymnaster er niveauet steget – også ned gennem foreningens øvrige springhold.

Triple Team har i sæson 2015/2016 deltaget i 9-10 opvisninger: Slagelse, DGI, HGI, Kavalkade, Gilleleje, Alsønderup, Slotssøfest, Stevns, Tivoli og Riccione. Triple Team har været udtaget til DGI Nordsjællands Galla/kavalkade i 2014, 2015 og 2016 samt GymDanmarks udtagede Tivoli-­opvisning i 2015 og nu igen i 2016. I sommers var holdet i Italien og repræsenterede foreningen, kommunen og Danmark.

Foreningen har samme adgang til kommunens skoler som andre idrætsforeninger, men historisk set har HGI Gymnastik og Trampolin meget lidt tid i hallerne.

Den eneste springgrav i Hillerød ligger i Trollesmindehallen, og da den er privat ejet, kan HGI kun leje hallen med springgrav for 625,- /timen (inkl. moms). Oveni denne udgift skal lægges ca. 2500 kr. pr. træning, da de skal flytte deres redskaber fra Jespervej til Trollesminde og tilbage igen. Alt i alt koster det HGI 4000 kr. pr. træning, hvis de skal træne på Trollesminde. (Der trænes 2 timer pr gang).

(Spring-)gymnastikkens udfordring er brugen af redskaber, da det er en meget redskabsafhængig idræt.

Grønnevang skole afd J (Sal C på Jespervej) har de fleste af foreningens springredskaber stående. Gymnastikkens succes medfører, at vi i år har udvidet antallet af redskaber på Hillerødsholmskolen, samt lidt i sal B på Jespervej.

Skolerne har glæde af de fleste af disse redskaber – i at kunne bruge dem, men også i ikke selv at skulle købe dem.

HGI Gymnastik og Trampolin købte for 22.000,- i oktober 2015 og har lige købt for 75.000,- og vi har i gennemsnit brugt 50.000 kr. pr år de sidste 5 år og har i samme periode modtaget ca. 30.000 kr. fra kommunen i tilskud.
 

SKOLENS UDFORDRINGER

Som konsekvens af den store befolkningstilvækst i Hillerød Øst, ligger her en af landets største skoler.

Grønnevang Skole er skolen i Hillerød Øst. Den består af to afdelinger , en indskoling fordelt på to matrikler, en i Nødebo og en på Jespervej, og en udskoling beliggende på Østervang. Til skolen er tilknytte et kompetencecenter, hvor der undervises ca. 70 børn med specifikke og gennerelle indlæringsvanskeligheder.

Efter den nye skolereform er det et krav at børnene er aktive i den daglige skolegang og denne aktivitet kræver gode omgivelser. Omgivelser som giver det bedst mulige grundlag for børnenes bevægelse og udvikling. Da alle børn er forskellige og har forskellige behov og interesser, har skolen brug multifunktionelle læringsrum, hvor læring og trivsel udvikler sig til gavn for den enkelte og til gavn for fællesskabet.

Og det er disse behov som kan blive dækket af et springcenter i forbindelse med skolens nuværende idrætsfaciliteter.

Grønnevang skole synes at det er et meget spændende projekt, som vil give skolen nogle ekstra dimensioner. De er i skrivende stund igang med at drøfte projektet i skolebestyrelsen og vil fortsætte denne drøftelse ved deres næste møde d. 10. oktober.
 
 

GRØNNEVANG SPRINGCENTER

Der er endnu ikke investeret i faciliteter til glæde specifikt for kommunens gymnastikforeninger. Der nævnes med jævne mellemrum ordet multihal, som kunne dække over muligheden for at medtænke gymnastikfaciliteter, men betydningen af ordet dækker ofte over muligheden for kulturelle aktiviteter, eller at flere boldspillende idrætsgrene kan benytte samme hal. HGI Gymnastik og Trampolin fylder med sine ca. 770 medlemmer mange sale og lidt haltimer hver uge og ville sagtens kunne fylde alle tider i en gymnastikhal selv.

Niveauet er gennem de sidste 4 år steget betydeligt blandt foreningens stigende antal gymnaster – og de faciliteter, som Hillerød Kommune kan stille til rådighed, har nået sin begrænsning. De dygtigste gymnaster i HGI Gymnastik og Trampolin vil inden for de næste år enten vælge at stoppe eller søge til nabokommunerne, som for de flestes vedkommende har bygget faciliteter til gymnaster (se bilag a) som er udgiftsfri for gymnastikforeningerne at benytte.

HGI Gymnastik og Trampolin foreslår derfor, at der bygges faciliteter til gymnastik på Grønnevang Skole afd. Jespervej til glæde for gymnaster i Hillerød Kommune og med henblik på et samarbejde med Grønnevang Skole og kommunens øvrige skoler.
Projektet tænkes som en springcenter-tilbygning på græsarealet på sydøstsiden af sal C på Grønnevang Skole afd. Jespervej (se oversigt på side 6) – udført i stil med A/S Dansk Halenter­prises tilbygning til Aabybro Efterskole.(1) Et projekt i den stil ville kunne begrænses til bygning af et springcenter på 550 kvadratmeter på grund af sammenhængen med sal C.

Der er rigtig mange muligheder i at have et springcenter tilknyttet skolens nuværende sal og på den måde være til glæde for børn og voksne, på tværs af forening og skole.

Ved at lave det som en tilbygning vil det være muligt at låse den af, når den ikke skal bruges, og det vil derfor være muligt for os at sikre, at de idrætslærere, instruktører og SFO-medarbejdere, som benytter sig af centrets faciliteter, har den fornødne uddannelse.

Denne uddannelse(2) vil, afhængig af undervisningens niveau, kunne tages som et uddannelsesforløb via DGI/GymDanmark på ca. 20 timer, hvor man lærer om springsikkerhed, trampoliner m.m. I modsætning til en multihal eller et selvstændigt springcenter vil det ikke stå tomt i dag­timerne, men kunne bruges fuldt ud fra kl 8.00-22.00 syv dage om ugen.
 
 

HVEM FÅR GLÆDE AF DET?

HGI Gymnastik og Trampolin vurderer selv at kunne benytte sal C/springcenteret 6 dage om ugen – og give kommunens øvrige gymnastikforeninger mulighed for at booke sig ind til ek­stra­­træning de fleste lørdage i sæsonen.

Derudover vil Grønnevang Skole og SFO, efter fast aftale om fælles fordeling af udgiften til vedligehold og udskiftning af redskaber, frit kunne benytte springcenteret(3) i dagtimerne på hverdage. Kommunens øvrige institutioner vil efter aftale med Grønnevang Skole også kunne få adgang til springcentret.

Skolernes brug af springcentret kan have mange tilgange:
• en del af den normale idrætsundervisning.
• middel til at hjælpe børn med motoriske
vanskeligheder.
• en mulig udvidelse af Hillerød Kommunes talent­idrætsklasser til også at have en gymnastiklinje.
• flere muligheder for skolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse.
• understøttende undervisning i flere fag end idræt.

HGI Gymnastik og Trampolin har idag ca 400 springere og Grønnevang Skole har 1051 elever. Når springcentret står klar, vil HGI Gymnastik og Trampolin få plads til ca 700 springere, så bare de to tilsammen giver 1751 brugere af springcentret. Herudover skal der så medregnes de eksterne brugere som fx kommunens øvrige skoler og gymnastikforeninger samt HGI’s egne børnehold, som også kan få glæde af sådan et springcenter.
 
3) Bemærk: Regler for uddannelse af personale, som benytter trampoliner i Folkeskolen
 

ØKONOMI

Et løst overslag fra A/S Dansk Halenterprise for en tilsvarende tilbygning til sal C, på Grønnevang Skole afd. J, vurderer at projektet vil koste ca. 8 millioner excl. moms. Dette dækker over selve bygningen til ca 6 millioner og de indbyggede redskaber til ca 2 millioner.

I et samarbejde mellem HGI Gymnastik og Trampolin, DGI og DIF er der nedsat en arbejdsgruppe, som pt er i fuld gang med at søge penge, hos diverne fonde, som A.P Møller og Hustru Christine McKinney Møllers Fond til almene formål, Nykredits Fond, Realdania Fonden, ”I fixer, vi støtter”, Lokale- og Anlægsfonden m.fl.
Derudover vil der også blive arbejdet på alternative måder at skaffe penge på til projektet.

Vores forslag er, at kommunen dækker udgifterne til selve bygningen på ca 6 millioner, mens vi går efter at skaffe de ca 2 millioner til selve redskaberne.

Når springcenteret er færdigbygget, skal der laves en klar aftale mellem kommune, skole og foreninger omkring den daglige brug, drift og vedligeholdelse.
 
MERE INFORMATION
Kontakt Formanden for HGI Gymnastik og Trampolin, Charlotte Mangor Callesen, hgi@hotmail.dk
 
______________________________________________________________________
 

BILAG A

IDRÆTSFACILITETER I HILLERØD KOMMUNE OG OMEGNSKOMMUNERNE
 
Hillerød kommune
Hillerød Handelsskole: Springgrav, 2 stortrampoliner

Gribskov kommune
Helsinge Realskole: Springgrav
Helsingehallerne gymnastik sal: Springgrav
Helsingehallerne springcenter: 2400m2 springcenter med 2 rytmesale, fast track,
6 springgrave, 6 stortrampoliner, pommes frites grav, hæve-sænke kile, rytmegulv

Fredensborg kommune
Fredensborg skole: Springgrav
Humlebæk Idrætscenter: Springgrav, 2 stortrampoliner, pommes frites grav, 2 rytmesale
Ca. 2017: Gymnastikkens hus: 2500m2 springcenter inkl. 4 springgrave, 2 stortrampoliner, pommes frites grav, kæmpesving-grav, fast track, rytmesal
Nivå Gymnastikforening: 6 nedgravede stortrampoliner, en fasttrack og ca 7 springgrave,
samt løsskumsgrave, rytmesal
2018: Gymnastikkens hus

Frederikssund kommune
Slangerup idræts og kulturcenter: Springgrav

Allerød kommune
Lillerødhallerne: Springgrav
Lyngehallen: Springgrav

Halsnæs kommune

Helsingør kommune
Helsingør gymnasium: Springrav
2018: Idrætsby i Espergærde: 8 nye idrætshuse, deraf 2 til gymnastik
(Multihuset med springrav og Rytmikhuset)

Hørsholm kommune

Rudersdal kommune
Vedbæk skole: Springgrav
Birkerød Søndervangshallen: Springgrav

Furesø kommune
Værløse Søndersøhallen: Springgrav
Søndersøhallen: 1800m2 2 springgrave, 2 stortrampoliner,
pommes frites grav, 2 rytmesale

Egedal kommune
Stenløse Bækkegårdsskolen: 2 springgrave
HGI Gymnastik & Trampolin | CVR: 28 43 46 69  | Tlf.: 20 77 60 53 | formand@hgigym.dk