GENERALFORSAMLING 2019


SÅ kan I godt sætte kryds i kalenderen, MANDAG d. 25. februar fra kl. 20-21.30 holder vi generalforsamling for alle medlemmer i FrederiksborgCentret.

Det er her du har mulighed for at høre mere om foreningens arbejde og komme med ris, ros og input til den fremtidige drift og være med til at påvirke udvalget af hold i den kommende sæson.

Det er også her du kan stille op til bestyrelsen, hvis du mener at du har noget at byde ind med og er frisk på at tage fat og være med til at forme byens bedste gymnastikforening!

Vi glæder os meget til at se så mange af Jer som muligt!!

Alle medlemmer er velkomne. Forældre eller værge til medlemmer under 15 år er ligeledes velkomne og efter vedtægterne har de stemmeret og kan vælges til bestyrelsen på vegne af deres børn, dog har hvert forældrepar eller hver værge kun en stemme uanset antallet af børn.


DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år.

6. Fastsættelse af kontingent for næste sæson. - Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter, dog med retten til at regulere kontingentet iht undervisningstimer og omkostninger for det enkelte hold (Grand Prix/TT)

7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt
HGI Gymnastik & Trampolin | CVR: 28 43 46 69  | Tlf.: 60 61 07 28 | hgi@hotmail.dk